Fysioterapeut i Trondheim som utfører treningsterapi, akupunktur, fysioterapi og trykkbølgebehandlingVi kan tilby effektiv og forskningsbasert behandling av de fleste lidelserog plager i muskel- og skjelettsystemet. I tillegg til fysioterapi og manuellterapi tilbys også akupunktur, trykkbølgebehandling og medisinsk treningsterapi.

Medisinsk opptrening gjøres i nært samarbeid med Frisk Medisinske Treningssenter.

Ved Heimdal Helsehus jobber det 5 fysioterapeuter , 1 manuellterapeut  og treningsfysiolog samt 2 helsesekretærer som til enhver tid betjener resepsjon og administrerer timebestillinger.

Klinikken vektlegger nært tverrfaglig samarbeid med annet helsepersonell på helsehuset.

Manuellterapeuten er primærkontakt og har henvisning – og sykemeldingsrett.  I tillegg kan manuellterapeuten henvise til spesialist, røntgen/ MR /CT/ og fysioterapi.

 

 

 

SE TRENINGS VIDEOER
FRISK MED TRENING